وداع با شهدا | میدان امام حسین(ع)

وداع با شهدا | میدان امام حسین علیه السلام http://najmolsagheb.ir/wp-content/uploads/2023/02/VID_20230209_130845_488.mp4