ذکر جهانی | برنامه آسمان شبکه یک

اجرای سرود ذکر جهانی از برنامه آسمان، شبکه یک http://najmolsagheb.ir/wp-content/uploads/2023/02/VID_20230228_120836_995.mp4