ذکر جهانی | بخش خبری ۲۰:۳۰

پخش نماهنگ ذکر جهانی از بخش خبری ۲۰:۳۰ http://najmolsagheb.ir/wp-content/uploads/2023/02/VID_20230224_125222_466.mp4