نماهنگ همین ساعت، همین لحظه

متن نماهنگ:


نگاه ابی عبدالله

پناه دل بیچارست

کجا مثل حرم میشه

برا کسی که آواره است

به ضریح تو، گره میزنم

همه ثانیه‌هامو، امام حسین

سر ذوقمه، میگیرم اگه

همه قافیه هامو، امام حسین

سر ذوقمه، میگیرم اگه

همه قافیه هامو، امام حسین

همین ساعت

همین لحظه

الان باید حرم بودم

اگه دنیا به کامم بود

الان شاید حرم بودم

اگه دنیا به کامم بود

الان شاید حرم بودم

حسین جانم، حسین جانم

حسین جانم، حسین جانم

حسین جانم، حسین جانم

حسین جانم، حسین جانم

حسین جانم، حسین جانم

حسین جانم، حسین جانم

نگاه ابی عبدالله

نگاهمو عوض کرده

هوای دلمو داشته

که راهمو عوض کرده

دیگه خسته‌ام از، همه غیر تو

پره کاسه صبرم، امام حسین

کرمت را باز، برسون بهم

شب اول قبرم، امام حسین

کرمت را باز، برسون بهم

شب اول قبرم، امام حسین

همون ساعت

همون لحظه

اگه میشه کنارم باش

تو تنهایی، تو گرمای

شب سرد مزارم باش

تو تنهایی، تو گرمای

شب سرد مزارم باش

همین ساعت

همین لحظه

الان باید حرم بودم

اگه دنیا به کامم بود

الان شاید حرم بودم

اگه دنیا به کامم بود

الان شاید حرم بودم

حسین جانم، حسین جانم

حسین جانم، حسین جانم

حسین جانم، حسین جانم

حسین جانم، حسین جانم

حسین جانم، حسین جانم

حسین جانم، حسین جانم