سرود نسل آرمانی

متن نماهنگ

آی دنیا ، میبینی تو اقتدارو یا نه
آمریکا، میشنوی صدای مارو یا نه
 
این صدای بچه های پای کار انقلابه
خونه ای که ساخته بودید حالا میبینید روی آبه
 
فرزندای حاج قاسمیم ما خادمیم
سوی قله عازمیم
با قدرت روبروی ظالمیم ما مقاومیم
سوی قله عازمیم
 
آی دنیا ظلم تا ابد نمی پذیریم
اسرائیل ما به زودی قدس پس می‌گیریم
 
ما مجهزیم به غیرت دانش ما سلاحمونه
خاک ما شرافت ماست باید اینو دشمن بدونه
 
نسل آرمانی تو رگای ما خون ایرانی
ما خستگی ناپذیر هستیم
مثل عمو قاسم سلیمانی
 
فرزندای حاج قاسمیم ما خادمیم
سوی قله عازمیم
با قدرت روبروی ظالمیم ما مقاومیم

سوی قله عازمیم