نماهنگ لالایی

نسخه اصلی

متن نماهنگ:

آرزوهایی که داشتم بعد تو نقش بر آب شد

کوه رویای من از بعد رفتنت خراب شد

جای شکرش باقیه با اینکه از غمت میسوزم

زیر سایتم چقدر خوبه کنارمی هنوزم

دیگه دنیا بدون تو به من نمیسازه

هنوز میبینمت چشات بازه برا تو میخونم لالایی

به اسرار عمه منم یه خورده آب خوردم

ببین برای تو هم آوردم ولی تو روی نیزه‌هایی

من این پایین تو اون بالا علی بالام لالا لالا²

من میخواستم وایسی رو پای خودت نه روی نیزه

دستامو شبیه گهواره میگیرم سوی نیزه

قول میدم اگه ورق برگرده و علی نمیره

جوری لالایی بخونم حرمله گریه اش بگیره

تلاش کردم حسین ازت بشنوه بابایی

عصای دست نیزه دارایی بی تو از این زمونه سیرم

گل یاسم بگو کی از شاخه تو رو چیده

سرت هنوزم بوی شیر میده الهی من برات بمیرم

بمیرم کاش همین حالا علی بالام لالا لالا

من این پایین تو اون بالا علی بالام لالا لالا