نماهنگ قله نزدیکه

متن نماهنگ

مگه آسمون بدون ماه میمونه 

مگه نور خورشیدو میشه نبینن
خاک ما پر از مرد و زن غیوره 
میگذرن از جونشون برای میهن
 
تاریخ اینو ثابت کرده همیشه
میخوان اسمی از ایرانی نباشه 
سالیانه سال یه عده میخوان 
از هم خاک این سرزمین بپاشه 
 
 
اما ما هستیم ، پایدار و سربلند 
محکمه محکم ، مثل کوه دماوند
 
 
تا آخرین قطره ی خونمون 
از خاکمون دفاع میکنیم 
لازم بشه واسه این آب و خاک
جونمونم فدا میکنیم
 
مثل باقری ، باکری و همت 
مثل آرمان عزیز و عجمیان
یا که شبیهه شهدای گمنام
 با هم یک دل میشیم برای ایران 
 
خستگی ممنوع، با اراده صف به صف
یا علی میگیم ، پیش بسوی هدف
 
قله نزدیکه، پس باید ادامه داد 
با امید و با ، اتحاد و اعتقاد(۲)
 
 
پدافند غیر عامل سپر ماست
محاله بخوایم به دشمنا ببازیم
بذار هر چقدر میخوان تلاش کنن ما 
آینده ی روشنو با هم میسازیم
 
قله نزدیکه، پس باید ادامه داد 
با امید و با، اتحاد و اعتقاد(۲)