نماهنگ فتح قدس

متن نماهنگ

ایران ما خاک عاشقاست

سردار ما سرباز خداست 

میترسه دشمنه ضعیفت‌

از عکس و از اسمِ شریفت

گفتی من حریفتونم اما 

توی میدون نشدن حریفت 

ماشاالله به مرد میدان، جانفدای ایران 

ماشاالله به نسل سلمان، فاتحان و شیران

ماشاالله به این ایمان و خون پاک شهیدان

یا زینب ذکر لبِ حاج قاسم 

اصن خودش یه مکتبه حاج قاسم 

صبح فتح قدس هم نزدیکه 

برای ما  رمزِ شبه حاج قاسم 

دل به وعده‌ی الهی قرصه 

چی تو سر داری هرکی بپرسه 

اولین جواب فتحِ قدسه … فتحِ قدسه 

رفته تا که با سپاه شهدا برگرده

پشت سر حجته خدا برگرده

مرد میدانه

عکسش نقشه ایرانه

از مدافعانه قرآنه 

مرد میدانه

یار هست 

برا ما هنوز  علمدار هست 

پرچم حیدر کرار هست 

علمدار هست 

علم شیطانی رو خاک می‌کنیم

نقشه اسرائیل و پاک می‌کنیم 

دل به وعده الهی قرصه 

چی تو سر  داری هرکی بپرسه 

اولین جواب فتحِ قدسه … فتحِ قدسه