سرود خواهر برادری

سرود میخوانمت

سرود آقای مهربون

سرود ایران رنگی

سرود مادر شهید

سرود زندگیم مادر

سرود دنیام فاطمه

سرود حالا اومدی

سرود همین ساعت، همین لحظه

سرود جان نجف

سرود امام مقدس

سرود یار اومده

سرود به امید آینده

سرود قرار عاشقی

سرود آزادگان

سرود شکوه عشق

سرود لاله های زینبی

سرود لبخند خدا

سرود سربلند بی‌سر

مشاهده متن …

سرود ساخت وطن

سرود سفیر مقاومت

سرود روایت چهل

سرود مادر سلام

سرود خورشید هشتم

سرود بابا اگه بیاد …

سرود جاده های ظهور

سرود حضرت علی(ع)

مشاهده متن …

سرود آقازاده

سرود عیدانه

سرود دم خروس