نماهنگ زندگیم مادر

متن نماهنگ

عاشقانه
رو سرم دستی بکش مادرانه
عشق تو توی دلم ضربانه
به خدا دوست دارم صادقانه

زندگیم مادر
بهترین خاطره ی بچگیم مادر

زندگیم مادر
گره ها وا میشه تا که بگیم مادر

زندگیم مادر

انقلاب علی، گوهر ناب علی، عالیجناب علی
ای دعاهای همیشه مستجاب علی

پابه پای علی،محض رضای علی،رفتی به جای علی
تو خودت قیامتی به ولای علی

بهترین مادر دنیا
قربونت برم، قربونت برم، قربونت برم

بهترین مادر دنیا
قربونت برم، قربونت برم، قربونت برم

یه سواله
تو منو رها کنی نه محاله
نوکر حسینتیم خیلی ساله
کربلامو دارم از تو حواله

وقتی میخندی
ارتباطمون میشه مادر و فرزندی

وقتی میخندی
به روی علی درای غم و میبندی

وقتی میخندی

با وقار علی … یاور و یار علی … لیل ‌و نهار علی
ذکر تو میده توان به ذوالفقار علی

جانفدای علی …  گره گشای علی … رمز بقای علی
به تو رفته غیرت پسرای علی

بهترین مادر دنیا
قربونت برم، قربونت برم، قربونت برم

بهترین مادر دنیا
قربونت برم، قربونت برم، قربونت برم