سرود زندگیم مادر

متن نماهنگ:

 

عاشقانه رو سرم دستی بکش مادرانه
عشق تو توی دلم ضربانه
به خدا دوست دارم صادقانه

زندگیم مادر بهترین خاطره های بچگیم مادر
زندگیم مادر گره ها وا میشه تا که بگیم مادر
زندگیم مادر

انقلاب علی گوهر ناب علی
عالیجناب علی
توی دستای توئه رگ خواب علی
پا به پای علی محض رضای علی
رفتی به جای علی
تو خودت قیامتی به ولای علی

بهترین مادر دنیا قربونت برم قربونت برم قربونت برم …

یه سواله تو منو رها کنی نه محاله
نوکر حسینتیم خیلی ساله
کربلامو دارم از تو حواله

وقتی میخندی ارتباطمون میشه مادر و فرزندی
وقتی میخندی رو بدی نوکرت چشماتو میبندی
وقتی میخندی

زندگیم مادر بهترین خاطره های بچگیم مادر
زندگیم مادر گره ها وا میشه تا که بگیم مادر
زندگیم مادر

وجنات علی آب حیات علی
در غزوات علی بستگی داره به تو ضربات علی
مبتلای علی شور صدای علی رمز بقای علی
به تو رفته غیرت پسرای علی

بهترین مادر دنیا قربونت برم

قربونت برم

قربونت برم