نماهنگ جان نجف

ای یارم علی خوش به حالم که تو رو دارم علی

غمخوارم علی اسم بچه هامو میذارم علی

علی عشق اول و آخرم

علی رو یادم داده مادرم

علی آقامه علی مولامه

علی ذکر نفس هامه

پریده مرغ دلم بر فراز بام علی

و خورده عرش الهی سند به نام علی

هزار جان گرامی فدای نام علی

علی امام من است و منم غلام علی

مولانا علی مولانا علی

ایوان نجف دل من رفته به قربان نجف

✿ ✿ ✿ ✿ ✿​

ای جان نجف شده ام بی سر و سامان نجف

نجف آروم دل زارمه

نجف اونجاست که دوسش دارمه

نجـف رویامه نجف دنیامه نجف خونه بابامه

خدا دوباره نصیبم کند سفر به نجف

ببر دوباره مرا باز هم ببر به نجف

به نیت همه مادران مدینه برو

بیا به نیت پابوسی پدر به نجف

مولانا علی مولانا علی