نماهنگ بهارستان

بهارستان؛ سرودی جنجالی برای انتخابات مجلس

وقتی رای بدیم به اونکه توی مجلس خواب باشه …

خب طبیعیه که وضعِ مملکت خراب باشه …‌

کاری از گروه سرود نجم الثاقب تهران