نماهنگ بابا حیدر

متن نماهنگ

بهترین لباسم و پوشیدم
اومدم تو خونه ی امیدم
اگه غیر این باشه گمراهم
شیعه ی علی ولی اللهم
شیعه ی علی ولی اللهم

خورشید آسمونه دریای بی کرونه
شکر خدا که نامش بین اذونمونه
مثلش نداره تاریخ داریم ازش یه دونه
واسه ی زندگیمونه الگوی نمونه

عشق ابدی بابا علیه
عالم بدونه حق با علیه


من از روز تولدم نوکرتم
از وقتی عاشقت شدم نوکرتم
از امشبی به بعد تو مولای منی
از امشبی به بعد خودم نوکرتم ….


ای فاتح بدر و خیبر
ای صاحب روز محشر
آرامش قلب کوثر
بابا حیدر … بابا حیدر

ای ظاهر و ای باطن و ای قاهر و قهار ، حیدر کرار
شادی دل حضرت زهرا صد و ده بار ، حیدرکرار
من کوچه به کوچه میزنم عشق تو را جار ‌، حیدر کرار


ای ظاهر و ای باطن و ای قاهر و قهار ، حیدر کرار
شادی دل حضرت زهرا صد و ده بار ، حیدرکرار
من کوچه به کوچه میزنم عشق تو را جار ‌، حیدر کرار

مولا مولا مولا علیا ولی الله
مولا مولا مولا علیا ولی الله

مولا مولا مولا علیا ولی الله
مولا مولا مولا علیا ولی الله