سرود آقای مهربون

نسخه اصلی

متن نماهنگ:

حسن یا حسن عشق من زندگی حسن 

حسن یا حسن الگوی بندگی حسن 

کریم بودن از قبل تو معنایی نداشت 

کرامت شد از بعد تو ویژگی حسن 

مثل خونوادمه ، هرکس امام حسنیه 

بیشتر از همیشه من ، دوشنبه هام حسنیه 

جهان و به پات میریزم حسن 

آقای مهربون عزیزم حسن 

همه قطره و تو دریا حسن 

تا آخرین نفس میگم یاحسن…

سید رویایی من حضرت زهراییه من 

علت اقاییه من حسن جانم

سایه رو سرم داری 

عادت کرم داری

جا توی دل کل عربو عجم داری

تو که تو فداییات از ما بهترم داری

ابوفاضلو داری علی اکبرم داری

عشق تو رسیده به من، چونکه بابام حسنیه 

از بس عاشق توام دوشنبه هام حسنیه

جهان و به پات میریزم حسن 

آقای مهربون عزیزم حسن 

همه قطره و تو دریا حسن 

تا آخرین نفس میگم یاحسن…