جهت دعوت از گروه
در همایش ها و مراسم ها
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
…………………………
09196883872
عباس صادقی

اجراهای تلویزیونی

پخش نماهنگ صبح غدیر از شبکه تماشا

پخش نماهنگ مادر سلام از شبکه پویا

اجرای قطعه عیدانه در پخش زنده شبکه ۳

اجرای سرود شهید رکن آبادی در شبکه ۳

اجرای سرود شهید حججی در پخش زنده شبکه ۱

پخش نماهنگ مادر سلام از شبکه شما

اجرای سرود جاده های ظهور در شبکه ۱

اجرای سرود عیدانه در پخش زنده شبکه ۱

پخش نماهنگ سربلند بی سر از شبکه ۵

اجرای قطعه لاله های زینبی در شبکه ۱

پخش نماهنگ سربلند بی سر از شبکه نسیم