روز مادر

سرود زندگیم مادر

دانلود صوت متن نماهنگ:   عاشقانه رو سرم دستی بکش مادرانهعشق تو توی دلم ضربانهبه خدا دوست دارم صادقانه زندگیم مادر بهترین خاطره های بچگیم مادرزندگیم مادر گره ها وا میشه تا که بگیم مادرزندگیم مادر انقلاب علی گوهر ناب علیعالیجناب علیتوی دستای توئه رگ خواب علیپا به پای علی محض رضای علیرفتی به جای …

سرود زندگیم مادر ادامه »