جهت دعوت از گروه
در همایش ها و مراسم ها
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
…………………………
09196883872
عباس صادقی

سفرنامه

سفـرنامـه

اردوی رامسر

به عشق علی (ع)

سفرنامه یاسوج

سفرنامه بروجرد

سفرنامه رشت

آران و بیدگل

تالار نژاد فلاح

جاده های ظهور

صحن گوهرشاد

سفرنامه قزوین

دانشگاه قم

سفرنامه دامغان

راهیان نور