جهت دعوت از گروه
در همایش ها و مراسم ها
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
…………………………
09196883872
عباس صادقی

سفرنامه قزوین

اجرای سرود دم خروس در جمع مردم شهر قزوین