جهت دعوت از گروه
در همایش ها و مراسم ها
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
…………………………
09196883872
عباس صادقی

اخبار

آثار مجوعه فرهنگی نجم الثاقب

واکنش مسیح علی نژاد

صدای ما سلاح ما

نماهنگ بوی محرم

خواننده : علیرضا اکبرزاده

آهنگ معجزه

خواننده: امیرحسین رمضانی

مدافعان سلامت

ویژه پرستاران و کادر درمانی

گردهمایی سالیانه

خانواده بزرگ گروه نجم الثاقب

دم خروس در خبر ۲۰:۳۰

بچرخ تا بچرخیم